Holger-Michael Arndt

*1971 w Berlinie
Adwokat i mediator

Dyrektor
CIVIC GmbH – Instytut Kształcenia Międzynarodowego 
Siedziba: Düsseldorf
arndt@civic-institute.eu 
0049 / (0)211 / 233 88 55

 • Studia prawnicze, specjalizacja: prawo publiczne i prawo europejskie, historia Europy Wschodniej i filologia polska na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
 • Studia uzupełniające w zakresie prawa europejskiego i zarządzania projektami w Wyższej Szkole Administracji w Spirze.
 • Kancelaria prawnicza w Düsseldorfie

Od roku 2003 zajmuje się edukacją i dokształcaniem kadry kierowniczej administracji publicznej w organach niemieckiej administracji federalnej i landowej oraz administracji innych krajów, szczególnie Macedonii, Czarnogóry, Luksemburga i Polski. Głównym obszarem jego zainteresowania są aspekty polityki i prawa Unii Europejskiej oraz zagadnienia niemieckiego prawa administracyjnego. Wspólnie z Akademią Stowarzyszenia Niemieckich Urzędników ( Akademie des deutschen Beamtenbundes, dbb akademie e.V.) zarządza działem "uczciwość, compliance i prewencja antykorupcyjna w administracji publicznej".

W latach 2007 - 2009 zatrudniony był w charakterze doradcy długoterminowego (Resident-Twinning-Advisor - RTA) w Warszawie (PL) w projekcie Unii Europejskiej dotyczącym prewencji antykorupcyjnej w administracji publicznej. Tym samym obszarem tematycznym zajmował się na Ukrainie jako doradca z ramienia Rady Europy.

Od roku 2011 pracuje na zlecenie Federalnego Urzędu Administracji (BVA) jako kierownik międzynarodowego projektu bliźniaczego Unii Europejskiej poświęconego wzmacnianiu krajowych instytucji do walki z korupcją oraz wdrażaniu krajowej strategii antykorupcyjnej i planów oceny ryzyka korupcyjnego, tzw. integrity plans w Czarnogórze i Macedonii.

Ponadto od roku 2012 jest ekspertem Unii Europejskiej w ramach strategii TAIEX dla Macedonii w zakresie wdrażania systemów "whistleblower" w administracji publicznej.

Już na studiach został członkiem rady fundacji Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (Polska). W roku 2011 został mianowany przez rząd Macedonii na stanowisko konsula honorowego tego kraju w Niemczech z siedzibą w Düsseldorfie i zakresem terytorialnym Nadrenii Westfalii.

Zainteresowania naukowe:

 • Prewencja antykorupcyjna w sektorze prywatnym i administracji publicznej
 • Uczciwość i etyka w miejscu pracy
 • Wdrażanie strategii compliance
 • Przeprowadzania analizy ryzyka w celu identyfikacji obszarów zagrożonych wystąpieniem korupcji
 • Edukacja i dokształcanie kadry kierowniczej jako element rozwoju osobistego
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Europejska polityka antydyskryminacyjna i polityka równego traktowania
 • Unijna polityka rozszerzenia i integracji
 • Wzmacnianie kompetencji krajów Europy Południowej i Wschodniej dla sektora prywatnego i administracji publicznej
 • Tworzenie gier symulacyjnych
 • Wzmacnianie kompetencji mniejszości w Europie

Publikacje Holger-Michael Arndt