Witamy w
CIVIC - Instytucie Kształcenia Międzynarodowego

Instytut CIVIC zajmuje się edukacją społeczno-polityczną w kontekście europejskim i międzynarodowym.

Pomagamy doskonalić umiejętności osób działających w szkolnictwie, sferze publicznej i prywatnej, wspieramy w rozwoju długoterminowych perspektyw, w aktywnym uczestnictwie w procesach przemian aby być dobrze poinformowanym i odpowiedzialnie działać w warunkach europeizacji i globalizacji. (Więcej informacji o nas.)

W przypadku pytań i ewentualnych sugestii serdecznie prosimy o kontakt!

 

Management Training

Wymagania stawiane przed kadrą kierowniczą cały czas wzrastają. Przyczynia się do tego coraz większa kompleksowość zadań, stosowanie coraz bardziej przemyślnych technologii informatycznych lub otwartość na inne kultury i trwająca europeizacja administracji.

... więcej

Prawość i prewencja antykorupcyjna

Zarządzanie prawością i prewencja antykorupcyjną. Walka z korupcja i zachowaniem niepożądanym ma olbrzymie znaczenie dla każdego organu administracji. Jest to niezależne od tego czy popełnione zostało już przestępstwo, czy też odkryte zostało niewłaściwe zachowanie. 

... więcej

Kompetencje międzynarodowe

Wraz z wzrostem migracji i coraz silniejszym umiędzynarodowieniem procesów coraz bardziej na znaczeniu zyskuje współpraca wykraczająca poza granice językowe, obejmująca różne obszary kulturowe.

... więcej

Gry symulacyjne i odgrywanie ról

Metody interaktywne - odgrywanie ról, planów czy symulowanie konferencji umożliwiają uczestnikom naszych szkoleń głębsze zrozumienie procesów polityczno-społecznych z punktu widzenia ich uczestników. 

... więcej

Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska to umożliwienie włączenia obywateli w procesy polityczno-społeczne. Szczególny nacisk kładziemy na aktywny udział naszych uczestników poprzez metody partycypacyjne. Również nasze materiały ukierunkowane są na aktywny udział uczestników szkoleń.  

... więcej

Publikacje

Europa i integracja europejska są priorytetem również w naszej działalności wydawniczej. Tworzymy także ciekawe i pomocne publikacje na tematy takie jak interkulturowość i techniki prezentacji.

... więcej