Witamy w
CIVIC - Instytucie Kształcenia Międzynarodowego

CIVIC GmbH - Instytut Kształcenia Międzynarodowego promuje umiejętności i zdolności ludzi w szkołach i na uniwersytetach, w administracji publicznej, jak również w sektorze prywatnym.

Nasze cele to rozwijanie długoterminowych perspektyw dla życia publicznego, społeczeństwa i gospodarki, aktywne kształtowanie procesów zmian oraz umożliwienie świadomego i odpowiedzialnego działania w kontekście europeizacji i globalizacji.

Do naszych głównych kompetencji należy szkolenie i dokształcanie kadry kierowniczej w administracji publicznej, ale także kształcenie stażystów, studentów i uczniów w zakresie polityki europejskiej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu gier symulacyjnych o różnej tematyce: Polityka klimatyczna i środowiskowa, polityka gospodarcza i energetyczna, polityka dotycząca uchodźców, azylu i migracji oraz polityka akcesyjna i sąsiedzka UE. Dowiedz się więcej o naszych tematach tutaj.

Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub prośby dotyczące naszych ofert.

Pracujemy w obecności i cyfrowo!

Oferujemy nasze kursy jako wydarzenia face-to-face (obecność), online, a także jako zajęcia mieszane (blended learning). Chętnie uwzględnimy Państwa życzenia przy projektowaniu imprezy.

... więcej


Zostań częścią naszego zespołu!

Poszukujemy studentów do pracy freelancerskiej w charakterze trenerów studenckich i trenerów w szkolnej i pozaszkolnej pracy edukacyjnej. Złóż wniosek już teraz!

... więcej

Tematy

Oferujemy wydarzenia o szerokim zakresie tematycznym, w tym: Edukacja Polityczna, Polityka Europejska, Rozwój Przywództwa, Ochrona Danych, Integralność i Zgodność, Kompetencje Międzynarodowe, Uczestnictwo Młodzieży.

... Wszystkie tematy

Metody

W naszych wydarzeniach dużą wagę przywiązujemy do udziału i zaangażowania uczestników. Dlatego pracujemy z innowacyjnymi podejściami warsztatowymi i metodami partycypacyjnymi, takimi jak biznesowe gry i symulacje, oraz umożliwiamy głębsze zrozumienie badanych treści poprzez samodzielne doświadczenie.

... Wszystkie metody

Archiwum wydarzeń
Planspiel „Phantastic Plastic“ vom 19. bis 20. Dezember 2023 in Münster

... więcej

Planspiel „Mission Europa“ am 15. Dezember 2023 in Achim

... więcej

„Politics and Bargaining!“

Ein Planspiel zum Entscheidungsprozess auf kommunaler Ebene (EN)

... więcej

„EnergieMachtKlima“

Ein Planspiel zur EU-Energiepolitik

... więcej

Kwalifikacje