Witamy w
CIVIC - Instytucie Kształcenia Międzynarodowego

Instytut CIVIC zajmuje się edukacją społeczno-polityczną w kontekście europejskim i międzynarodowym.

Pomagamy doskonalić umiejętności osób działających w szkolnictwie, sferze publicznej i prywatnej, wspieramy w rozwoju długoterminowych perspektyw, w aktywnym uczestnictwie w procesach przemian aby być dobrze poinformowanym i odpowiedzialnie działać w warunkach europeizacji i globalizacji. (Więcej informacji o nas.)

W przypadku pytań i ewentualnych sugestii serdecznie prosimy o kontakt!

 

Nasze oferty na wydarzenia w 2022 roku: gry symulacyjne i warsztaty Instytutu CIVIC

Zarówno w wersji obecnej, jak i cyfrowej, chcielibyśmy zainspirować Państwa naszą propozycją do organizacji państwa wydarzeń w tym trudnym dla edukacji czasie. Ostatnie miesiące poszerzyły horyzonty cyfrowej nauki i - może się udać! Wspieramy Cię naszym doświadczeniem i KNOW-HOW.

... więcej

Management Training

Wymagania stawiane przed kadrą kierowniczą cały czas wzrastają. Przyczynia się do tego coraz większa kompleksowość zadań, stosowanie coraz bardziej przemyślnych technologii informatycznych lub otwartość na inne kultury i trwająca europeizacja administracji.

... więcej

Prawość i prewencja antykorupcyjna

Zarządzanie prawością i prewencja antykorupcyjną. Walka z korupcja i zachowaniem niepożądanym ma olbrzymie znaczenie dla każdego organu administracji. Jest to niezależne od tego czy popełnione zostało już przestępstwo, czy też odkryte zostało niewłaściwe zachowanie. 

... więcej

Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska to umożliwienie włączenia obywateli w procesy polityczno-społeczne. Szczególny nacisk kładziemy na aktywny udział naszych uczestników poprzez metody partycypacyjne. Również nasze materiały ukierunkowane są na aktywny udział uczestników szkoleń.  

... więcej

Kompetencje międzynarodowe

Wraz z wzrostem migracji i coraz silniejszym umiędzynarodowieniem procesów coraz bardziej na znaczeniu zyskuje współpraca wykraczająca poza granice językowe, obejmująca różne obszary kulturowe.

... więcej

Gry symulacyjne i odgrywanie ról

Metody interaktywne - odgrywanie ról, planów czy symulowanie konferencji umożliwiają uczestnikom naszych szkoleń głębsze zrozumienie procesów polityczno-społecznych z punktu widzenia ich uczestników. 

... więcej