Tematy

Tematy podejmowane przez CIVIC obejmują pięć różnorodnych dziedzin kształcenia.

Centralny punkt stanowi rozwijanie i zastosowanie uzupełniających się wzajemnie komponentów związanych z szeroko rozumianym kształceniem osób pełniących funkcje kierownicze w administracji publicznej i gospodarce oraz nauczycieli.

Kolejnym ważnym punktem są oferty kształcenia międzynarodowego skierowane do młodzieży i dorosłych.

Na stronach po lewej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące naszych koncepcji kształcenia i prowadzonych przez CIVIC seminariów.

Prosimy o kontakt w przypadku pytań i ewentualnych sugestii.