Metody

Metody to drogi umożliwiające osiągnięcie wyznaczonego celu.
Metody stosowane przez CIVIC wyróżniają się różnorodnością, pragmatycznym podejściem i kontekstualnością. Ważne jest nie tylko słuchanie i czytanie, ale także samodzielna praca badawcza, wspólna analiza założeń i systemowe porządkowanie wyników.

Społeczne, socjalno-ekonomiczne i polityczne treści naszych seminariów i materiałów towarzyszących czynią niezbędnym - w ich metodycznym przekazie położnie szczególnego nacisku na multikauzalną analizę i kontrowersyjne wartościowanie.