Max Lucht

1999 w Düsseldorf

CIVIC GmbH - Instytutu Kształcenia Międzynarodowego
Siedziba: Düsseldorf
lucht@civic-institute.eu
0049 / (0)211 / 23 38 855

  • Studia licencjackie w zakresie nauk społecznych (media, polityka, społeczeństwo) na Uniwersytecie Heinrich-Heine z tytułem Bachelor of Arts.
  • Wykształcenie pedagogiczne w zakresie nauk społecznych i germanistyki na Uniwersytecie Duisburg-Essen.

Od 2015 do 2020 roku Max Lucht pracował dla stowarzyszenia Sportgeistern e.V. Düsseldorf. Wcześnie przejął tam zadania organizacyjne i prowadził różne kursy sportowe w szkołach.

Jego główne obszary zainteresowań to w szczególności edukacja polityczna młodzieży oraz Unia Europejska i procesy jej integracji.

Od października do połowy listopada 2020 roku Max Lucht odbywał staż w CIVIC Instytucie Kształcenia Międzynarodowego. Do czasu ukończenia studiów licencjackich pracował jako referent studencki instytutu i z powodzeniem prowadził zarówno imprezy analogowe, jak i cyfrowe.

Od 2021 r. pracuje nad rozwojem projektów dla CIVIC Instytutu Kształcenia Międzynarodowego, skupiając się na grach symulacyjnych i warsztatach dotyczących Europy i polityki europejskiej.

Max Lucht jest osobą kontaktową i koordynatorem ds. gier symulacyjnych i projektów edukacyjnych w Niemczech i jest zawsze do dyspozycji w przypadku pytań.