Markus W. Behne

ur. 1970 w Nienburgu (Weser)
Politolog

CIVIC GmbH - Instytut Kształcenia Międzynarodowego
Siedziba: Oldenburg
behne@civic-institute.eu
0049 / (0)211 / 233 88 55

  • studia politologiczne, specjalizacja integracja europejska, historia - specjalizacja: najnowsza historia niemiecka i amerykańska oraz geografia, specjalizacja: regionalna współpraca między Uniwersytetem im. Karla von Osieckiego w Oldenburgu i Colorado State University w Denver
  • studia doktoranckie z zakresu rekonstrukcji dydaktycznej na Uniwersytecie im. Karla von Osieckiego w Oldenburgu

Markus W. Behne był od semestru zimowego 2004 do 2009 roku wykładowcą i współpracownikiem Instytutu Politologii (obecnie Instytutu Nauk Społecznych) gdzie zajmował się zagadnieniami teorii i praktyki integracji europejskiej i kształcenia europejskiego na Uniwersytecie im. Karla von Osieckiego w Oldenburgu. Był koordynatorem projektu Comenius "Europe as a Learning Environment in Schools". Temat jego pracy doktorskiej to: "European Civic Education - a political consciousness strategy for non-formal purpose".

Jest docentem w zakresie kształcenia ekonomicznego, historycznego i politycznego w wielu Centralach Kształcenia Politycznego, fundacjach politycznych i innych instytucjach kształcenia politycznego. W szczególności zajmuje się rozwojem metod kształcenia. Do 2004 roku pracował w Dolnosaksońskiej Centrali Kształcenia Politycznego. Jest referentem w zakresie instytucji i zagadnień politycznych związanych z UE, zajmuje się szkoleniem kadr zarządzających w administracji publicznej w kraju i za granicą.

Jest przewodniczącym Niemieckiego Zrzeszenia ds. kształcenia politycznego w Dolnej Saksonii oraz członkiem Europa Union Deutschland.

Publikacje Markus W. Behne