"15, 16, 17, a co teraz?" Gra biznesowa dla oddanych nauczycieli języka niemieckiego jako obcego.

Holger-Michael Arndt, Alexander Burka, Georg Schwedt und Ryszard Wysocki (2015)

Na temat tej publikacji odbywają się spotkania seminaryjne

Mamy wielu nauczycieli języka niemieckiego z zaangażowaniem prowadzących lekcje, ale coraz mniej z nich należy do Stowarzyszenia. Obserwujemy spadek liczby osób uczących się języka niemieckiego i trudną sytuację na rynku pracy w sektorze edukacyjnym. Jednocześnie często nie wykorzystuje się w pełni możliwości współpracy - pomiędzy różnymi instytucjami edukacyjnymi w Polsce, ale też i z Niemiec. Wyzwania dnia dzisiejszego mają różny charakter, jak zatem reagować?  

Celem gry symulacyjnej przeznaczonej dla nauczycieli języka niemieckiego, opracowanej specjalnie dla rynku polskiego, jest trwałe ożywienie i wzbogacenie pracy w ramach Stowarzyszenia w niedalekiej perspektywie czasu poprzez zainicjowanie u jego członków zmiany w percepcji  tematów.  Nasza gra „15, 16, 17, i co teraz?“ uczy aktywnego udziału i interakcji.

Uczestnicy sami budują strategie: Co dalej? Co można zrobić? W którym miejscu można zacząć inaczej podchodzić do zagadnienia? Jak podejmować wyzwania?

Gra symulacyjna to wspólna inicjatywa Instytutu Goethego w Krakowie i Warszawie oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego i Instytutu Kształcenia Międzynarodowego CIVIC. Wydarzenia mogą być organizowane we współpracy z Goethe-Institut.

Grę można pobrać tutaj.

...wstecz