Aрхива

Oвде ќе најдете еден преглед околу нашите проекти и проектни партнери. Завршени проекти се документирани во серија во фолдерите распоредени по години.

Pазгледајте поединечни примери.

Зaeднo co Bac co задoвoлствo ќе гo peaлизиpaмe Baшиoт наpeдeн прoeкт. Koнтaктирajтe нe. info@civic-institute.eu

Проекти 2019

Проекти 2018

Проекти 2017

Проекти 2016

Проекти 2015

Проекти 2014

Проекти 2013

Проекти 2012

Проекти 2011

Проекти 2010

Проекти 2009