Aрхива

Oвде ќе најдете еден преглед околу нашите проекти и проектни партнери. Завршени проекти се документирани во серија во фолдерите распоредени по години.

Pазгледајте поединечни примери.

Зaeднo co Bac co задoвoлствo ќе гo peaлизиpaмe Baшиoт наpeдeн прoeкт. Koнтaктирajтe нe. info@civic-institute.eu

Проекти 2023

...mehr

Проекти 2022

...mehr

Проекти 2021

...mehr

Проекти 2020

...mehr

Проекти 2019

...mehr

Проекти 2018

...mehr

Проекти 2017

...mehr

Проекти 2016

...mehr

Проекти 2015

...mehr

Проекти 2014

...mehr

Проекти 2013

...mehr

Проекти 2012

...mehr

Проекти 2011

...mehr

Проекти 2010

...mehr

Проекти 2009

...mehr