Публикации

И во нашата издавачка дејност, Европа и европската интеграција играат една многу значајна улога. Покрај тоа, може да се најдат интересни и корисни публикации околу следниве теми, како на пример интеркултуралност и технички можности за презентации.

Кога ќе ги разгледате, сигурно ќе најдете нешто што ќе ги задоволува вашите потреби. Голем дел од публикациите може да ги користите бесплатно како download од нашата интернет-страница. CIVIC нуди соодветни семинари за сите објавени публикации. Слободно обратете се до нас.

Од подолу претставените статии на нашите колешки и колеги, неколку се објавени во публикации на други издавачки куќи.