Публикации

И во нашата издавачка дејност, Европа и европската интеграција играат една многу значајна улога. Покрај тоа, може да се најдат интересни и корисни публикации околу следниве теми, како на пример интеркултуралност и технички можности за презентации.

Кога ќе ги разгледате, сигурно ќе најдете нешто што ќе ги задоволува вашите потреби. Голем дел од публикациите може да ги користите бесплатно како download од нашата интернет-страница. CIVIC нуди соодветни семинари за сите објавени публикации. Слободно обратете се до нас.

Од подолу претставените статии на нашите колешки и колеги, неколку се објавени во публикации на други издавачки куќи.

+ Seminare

„EnergieMachtKlima“

Ein Planspiel zur EU-Energiepolitik

... повеќе

+ Seminare

„Nächster Halt: Zukunft“

Ein Planspiel zur EU-Mobilität

... повеќе

+ Seminare

„Europa ein Zuhause geben“

Ein Planspiel zur Europäischen Kulturpolitik

Оваа публикација се нуди на повеќе јазици

... повеќе

+ Seminare

"Focus Balkan"

A simulation game on the enlargement of the European Union

Оваа публикација се нуди на повеќе јазици

... повеќе

+ Seminare

Seminar-Handreichung „Demokratie 2020“

„Wir machen MIT! DEMOKRATIE für IMMER MEHR“

... повеќе

+ Seminare

„Phantastic Plastic“

Ein Planspiel zur Vermeidung von Einweg-Plastikverpackungen in der EU

... повеќе

+ Seminare

„Europas neue Nachbarn“

Ein Planspiel zur Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union

Оваа публикација се нуди на повеќе јазици

... повеќе

New publication on North Macedonia

“North Macedonia at a Glance”

... повеќе

+ Seminare

„Die Stimme Deutschlands in Brüssel - wir entscheiden mit!“

Ein Planspiel zu den Mitwirkungsrechten von Deutschem Bundestag und Bundesrat in der Europapolitik

... повеќе

+ Seminare

„Die Daten sind frei? Kommerz oder Kontrolle?“

Ein Planspiel zum Datenschutz und zu Persönlichkeitsrechten

Оваа публикација се нуди на повеќе јазици

... повеќе

+ Seminare

„Politics and Bargaining!“

Ein Planspiel zum Entscheidungsprozess auf kommunaler Ebene (DE).

Оваа публикација се нуди на повеќе јазици

... повеќе

+ Seminare

„Was zählt, sind wir!?“

Handreichung zum Workshopkonzept

... повеќе