Препораки

Нашите нарачатели се големи образовни институции како и поединечни установи на јавната администрација и на образованието од полето на културата и политичката едукација. Со нив и нивните целни групи, CIVIC GmbH – Институт за меѓународна едукација применува јасно насочени мерки.

Горди сме што еден поголем дел на нашата понуда на семинари, публикации и развој на методи ги реализираме заедно со нашите партнери.

Нашите партнери

Нашите нарачувачи