Публикации

И во нашата издавачка дејност, Европа и европската интеграција играат една многу значајна улога. Покрај тоа, може да се најдат интересни и корисни публикации околу следниве теми, како на пример интеркултуралност и технички можности за презентации.

Кога ќе ги разгледате, сигурно ќе најдете нешто што ќе ги задоволува вашите потреби. Голем дел од публикациите може да ги користите бесплатно како download од нашата интернет-страница. CIVIC нуди соодветни семинари за сите објавени публикации. Слободно обратете се до нас.

Од подолу претставените статии на нашите колешки и колеги, неколку се објавени во публикации на други издавачки куќи.

Methoden- und Präsentationstraining

Handreichung

...mehr

Die EU-Erweiterungspolitik

Fachartikel

...mehr

Unterrichtsmaterial zur Mitbestimmung in Deutschland

Zwischen demokratischer Partizipation und ökonomischer Effizienz?

...mehr

The EU enlargement towards the western balkan

Paper

...mehr

Methoden der europapolitischen Bildung (2011)

Handreichung

...mehr

„Mobil in Europa?“ und „Fokus Balkan“

Fachartikel zu den Planspielen

...mehr

„Politics and Bargaining!“

Ein Planspiel zum Entscheidungsprozess auf kommunaler Ebene (EN)

...mehr

„Mobil in Europa?“

Ein Planspiel zur Migration im EU-Binnenmarkt

...mehr

Der Vertrag von Lissabon

Unterrichtsmaterial: Neue Regeln für mehr Bürgernähe, Demokratie und Handlungsfähigkeit

...mehr

„Mobil in Europa?“

Fachartikel zum Planspiel

...mehr

Das „Wahlrecht“

Unterrichtsmaterial zum Thema

...mehr

„Fokus Balkan“

Fachartikel zum Planspiel: Die Südosterweiterung der EU

...mehr