Tим

Тим за Германија

Florian Aue

развој на проекти
... повеќе

Markus W. Behne

развој на проекти
... повеќе

Felix Pawlowski

Intern
... повеќе

Goce Peroski

развој на проекти
... повеќе

Inka Schoewe

развој на проекти
... повеќе

Ani Ohanian

Соработник во проектот
... повеќе

Тим за Австрија

Martina Eichlinger

Соработник на проектот
... повеќе

Hannah Schaper

Соработник на проектот
... повеќе

Тим за меѓународна соработка