Wiedza o instytucjach

Podstawą społecznego działania i polityki są bazy prawne i instytucje. Szczególnie w trudnym temacie integracji europejskiej instytucje są nieznane i wraz z prawem konstytucyjnym podlegają ciągłemu procesowi rozwoju. Wiedza zdobyta dzięki uczestnictwu w naszych seminariach umożliwia lepszą orientację i partycypację w zagadnieniach unijnych.
Instytucje stanowią strukturę, służącą do kształtowania polityki i stanowienia prawa, Dlatego prezentujemy zagadnienia związane z instytucjami w oparciu o ich kontekst funkcjonalny.
Nowość: Seminarium dotyczące Traktatu Lizbońskiego
Tutaj znajdą Państwo informacje odnoście naszych aktualnych i wcześniej realizowanych projektów oraz naszych partnerów.