Gry symulacyjne i odgrywanie ról

Metody interaktywne - odgrywanie ról, planów czy symulowanie konferencji umożliwiają uczestnikom naszych szkoleń głębsze zrozumienie procesów polityczno-społecznych z punktu widzenia ich uczestników. 
Na bazie w pełni bądź częściowo realnego procesu decyzyjnego uczestnicy dochodzą do samodzielnych rozwiązań/wniosków. Element zabawowy jest w tym procesie bardzo ważny, nie należy jednak rozumieć tej metody jako zwyklej „metody-zabawy“. Poprzez nasze gry symulacyjne i odgrywanie ról uczymy aktywnego udziału, prezentowania własnych interesów w realnych sytuacjach i przyczyniamy się do pogłębionego zrozumienia aspektów społeczno-politycznych. 

Jesteśmy członkiem: "The Swiss Austrian German Simulation And Gaming Association (SAGSAGA)".

Instytut CIVIC stworzył w ciągu ostatnich kilku lat cały szereg gier symulacyjnych, które realizujemy z tobą. Poniżej można znaleźć przegląd gier zrealizowanych do tej pory. Z przyjemnością opracujemy taką symulację na twoje potrzeby. Skontaktuj się z nami!

You can download many of our simulations in our publication section.

Shaping Neighbourhood (2018): A political simulation on the European Neighbourhood Policy

Są dane bezpłatne? Handel czy kontrola? (2018): Europejska gra symulacyjna na temat prywatności i praw osobistych

Dajmy Europie dom! (2017): Gra symulacyjna odnosząca się do Europejskiej Polityki Kulturalnej

Działamy wspólnie! (2017): Gra symulacyjna dotycząca decyzji lokalnych

HighSpeed.eu (2016): Gra symulacyjna dotycząca Jednolitego Rynku Cyfrowego

Europa? To chcę znać! (2016): Gra symulacyjna dla Ukrainy odnosząca się do procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej

Moda globalna (2016): Gra symulacyjna dotycząca polityki handlowej Unii Europejskiej

Nasza społeczność! Debata i negocjowanie interesów i kompromisów (2015): Gra symulacyjna na temat decyzji lokalnych

KuK hin, KuK her (2015): Gra symulacyjna z i dla niemieckiej mniejszości

Destination Europe (2015): Gra symulacyjna nawiązująca do Europejskiej Polityki  Azylowej i Migracyjnej. Nowa wersja symulacji była publikowana w 2017 roku.

Klasa z klasą (2015): Gra symulacyjna o uczestnictwie w zajęciach szkolnych

15, 16, 17, i co teraz? (2015): Gra symulacyjna odnosząca się do aktualnej problematyki nauczania języka niemieckiego w Polsce i wyzwań przyszłości

Energie Macht Klima (2015): Temat symulacji to polityka energetyczna i klimatyczna UE

Cezar i Kleopatra (2015): Młodzież - praca – edukacja. Symulacja działania w tematyce UE

Kłótnia w StuPa (2015): Gra symulacyjna dotycząca procesów współdecydowania studentów na uczelniach wyższych

Fokus Bałkany 28 plus (2014): Gra symulacyjna dotycząca polityki rozszerzania Unii Europejskiej. Nowa wersja symulacji była publikowana w 2018 roku.

Jak nie można inaczej, to chętnie! (2014): Gra symulacyjna dotycząca aktualnej sytuacji mniejszości niemieckiej w Rumunii i wyzwań stojących przed nią w przyszłości.

Power-Play w Strefie Euro (2013): Gra symulacyjna nawiązująca do Europejskiej Polityki Gospodarczej w czasach kryzysów budżetowych i nadmiernego zadłużania państw. Gra ta powstała w kooperacji z fundacją Karla Arnolda.

Pani Deutschmannová, jak to się mogło stać? (2013): Gra symulacyjna odnosząca się do aktualnej sytuacji mniejszości niemieckiej w Republice Czeskiej i wyzwaniami na przyszłość

Głosować na mniejszość (2012): Gra symulacyjna odnosząca się do aktualnej sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce i wyzwaniami na przyszłość

Symulacja dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (2011): Symulowana konferencja dotycząca Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

Mobilni w Europie? (2011): Gra symulacyjna o migracji na Europejskim Rynku Wewnętrznym

Politics and Bargaining (2011): Gra symulacyjna dotycząca reprezentowania interesów i podejmowania decyzji na szczeblu komunalnym