Moderacja i teamteaching

Warsztaty-to miejsca dla zorganizowanej komunikacji, gdzie treść jest najważniejsza. Wolna dyskusja, wnioski, etapy konsolidacji i komunikacji tutaj też są obecne. Aby skutecznie uporządkować te ważne elementy naszych warsztatów, pod okiem dwóch doświadczonych mówców zwracamy szczególną uwagę lekcji, które działają w grupach. Jesteśmy bardziej kompleksowe programy szkoleniowe, odbywające się w dużych grupach.

Oferujemy również warsztaty na następujące strategie uczenia się:

  • szkolenia w zakresie moderacji
  • metody prezentacji
  • optymalne i efektywne wykorzystanie MEDIÓW i środków technicznych
  • metodyczne kompetencje jako podstawowego i zaawansowanego kursu.