Analiza polityki

Polityka ma nie tylko charakter instytucjonalno-polityczny, ale również proceduralno-komunikaczny.

Stosując analizy polityczne, uczestnicy seminarium opracowują rzeczywistą politykę, jej moc, kanały uczestnictwa i pomagają w kształtowaniu ostatecznego rezultatu.

Decyzje polityczne, takie jak umowa SWIFT, dyrektywa o usługach i rozporządzenie o substancjach chemicznych REACH UE nie są inicjowane wyłącznie prawodawstwem. Aktywnymi uczestnikami są też organizacje międzynarodowe, zainteresowane strony i grupy interesów i również należy wziąć pod uwagę nieoczekiwany rozwój. Należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, aby zrozumieć procesy decyzyjne i rozpoznać, gdzie jest przyszły udział.

Ze względu na zastosowania analizy politycznej i pracy z konkretnymi przypadkami, nasze seminaria są zorientowane praktycznie. Niezależnie od tego, czy jest człowiek ekspiertem albo tylko obywacielem, jeśli chce wpłynąć na wprowadzenie w życie przepisów prawnych na wczesnym etapie, może się od od analizy politycznej dużo nauczyć.