Thinking Skills

Rozwijane i stosowane przez nas metody bazują na holendersko-anglosaskim systemie dydaktycznym "thinking skills". Oparte na metakognitywizmie skierowane na działanie postępowanie zostaje przećwiczone przez uczestników szkolenia w grupach. Ważne jest nie tylko ukierunkowanie na wyniki ale także refleksja nad treścią i metodyką. W ten sposób aktywowane są pogłębione procesy nauczania, które umożliwiają otwarcie na różnego rodzaju strategie i całą gamę możliwych rozwiązań i ich uzasadnień.