Симулации

Интерактивни методи како симулации и партиципативни симулации на конференции  им овозможуваат на учесничките и учесниците едно продлабочено разбирање на политиката и општествените процеси од внатрешната перспектива на актерите кои дејствуваат.

Врз основа на реални и полуреални процеси на одлучување, учесничките и учесниците постигнуваат сопствени, разбирливи решенија за кои самите си преговарале. Аспектот на играта претставува една важна компнента, но методиката на би смеело да се сфати како чиста „забава.” Нашите симулации активно ја тренираат партиципацијата и застапувањето на интереси за реално дејствување и придонесуваат кон едно продлабочено разбирање на комплексни општествени контексти.

Ние сме членка на "Швајцарско-австриската асоциација за симулација и игри (САГСАГА).

Во последниве години CIVIC-институтот разви една серија на симулации кои што сакаме да ги изведуваме со Вас. Еден преглед на досега развиените симулации може да го најдете подолу. Секако дека со задоволство сме подготвени да конципираме едно сценарио кое ги задоволува Вашите барања. Контактирајте не во секое време!

You can download many of our simulations in our publication section.

Shaping Neighbourhood (2018): A political simulation on the European Neighbourhood Policy

Pushing for Privacy (2018): An EU simulation on data protection and the right of privacy

Да и се даде на Европа дом (2017): Симулација за европската културна политика

We are acting together (2017): A simulation on decisions on the local level

HighSpeed.eu (2016): Симулација на ЕУ околу дигиталниот внатрешен маркет

Европа? Сега сакам да знам! (2016): Симулација за Украина околу европски процеси за одлучување

Global Fashion (2016): Симулација за политиката на ЕУ во стопанството

Our Community! Debate and negotiate for interests and compromises (2015): A simulation on decisions on the local level

Гледај наваму, гледај натаму (2016): Симулација со и за германското малцинство

Дестинација Европа (2015): Симулација во врска со европската политика за азил и бегалци. The simulation has been updated in 2017.

Klasse mit Klasse (2015): A simulation on participation in school

15, 16, 17, и што сега? (2015): Симулација околу актуелната состојба на наставата по германски јазик во Полска и предизвиците во иднината

Енергија Моќ Клима (2015): Симулација на политиката за енергија и клима на ЕУ

Цезар и Клеопатра (2015): Младинци-вработување-oбразование. Симулација на ЕУ за акциски програми

Караница во студентскиот пленум (2015): Симулација околу учеството на студентите во одлуките на Универзитетот

Фокус Балкан 28 плус (2015): Симулација на Европската Унија околу политиката на проширување. The simulation has been updated in 2018.

Ако не може поинаку, тогаш со задоволство! (2014): Симулација во врска со актуелната состојба на германското малцинство во Романија и предизвиците за иднината

Пауер плеј во еврозоната (2013): Симулација во врска со европската економска политика во време на буџетска и должничка криза. Оваа симулација е подготвена во кооперација со Карл-Арнолд-Фондацијата.

Фрау Дојчманова, како можеше тоа да се случи? (2013): Симулација околу актуелната состојба на германското малцинство во Чешката Република и предизвиците за иднината

Да му се даде на малцинството еден глас (2012): Симулација околу актуелната состојба на германското малцинство во Полска и предизвиците за иднината

Симулација околу европската граѓанска иницијатива (2011): партиципативна симулација на конференција околу европската граѓанска иницијатива.

Мобилни во Европа? (2011): Симулација околу миграцијата во внатрешниот пазар на ЕУ

Politics and Bargaining (2011): Симулација околу застапувањето на интереси и изнаоѓање на одлуки на комунално ниво