Модерација и team teaching

Семинари се места на структурирана комуникација. Содржината стои во прв план. Меѓутоа слободниот разговор, поставените прашања и продлабочувањето, како и невербалната комуникација исто така си играат своја улога. Со цел да се структурираат нашите семинари успешно, применуваме модерирани предавања, со разонода преку тимови со двајца луѓе со искусни, взаемно дејствувајќи предавачи. Оддржуваме сеопфатни образовани потфати во размена со организаторите во соодветно поголеми тимови.
 
Понатаму нудиме семинари кои се посветени на следниве стратегии за предавање:
  • обука за модерација
  • техники за модерација
  • оптимална и ефективна примена на медиуми и технички помагала
  • компетенции околу методи како основен курс и курс за надградба