Нашата семинари за Вашата понуда 2024 год.: симулации и воркшопови на CIVIC-институтот

Во живо, како и на дигитален начин, ние сакаме да Ве воодушевиме во врска со вашата понуда во овие предизвикувачки времиња за образованието. Последниве месеци ги проширија нашите хоризонти за дигиталното учење и- може да се успее! Ние Ве поддржуваме со нашето искуство и нашиот know-how.

Во рамките на нашите образовни формати, големо значење му даваме на поврзувањето на содржините со фази на интеракција, како на аналоген, така и на дигитален начин. Во врска со тоа, ни стојат на располагање редица на онлине-апликации кои што се испробани и лесно за управување.

Нашите сублимирани искуства во полето на училишното образование и образованието за возрасни ја потенцира силната страна на онлине-учењето и нуди голем потенцијал за иднината на учењето: без потреба да имаме определена поврзаност со одредена локација, временски флексибилни, регионално и меѓународно поврзани!

Ново подготвениот флаер околу нашата понуда 2024 год. Ви нуди еден преглед околу нашите симулации и воркшопови. Техничките услови поврзани со дигиталните симулации се детално објаснати!

Опционално Ви нудиме да ги користите програмите WebEx и Zoom при изведувањето на нашите онлине-семинари. Секако дека може да се користат и Вашите платформи.

Контактирајте не слободно на: info@civic-institute.eu

Нашите флаери може да ги најдете тука:

CIVIC Offers for simulation games and workshops

CIVIC EU seminars

CIVIC Communication seminars

CIVIC Legal Seminars