Polityka prywatności

Dla administracji publicznej jest temat ochrony danych już wielu lat bardzo delikatnym, ale również złożonym przedmiotem.

Ustawa o ochronie danych charakteryzuje się nie tylko mnóstwem nieokreślonych pojęć prawnych, obecnie znajduje się również w fazie szeroko zakrojonych, w szczególności europejskich, opartych na motywacji reform prawnych.

W naszych wydarzeniach zapewniamy uczestnikom niezbędne podstawy, cele i koncepcje ochrony danych oraz ich wdrażanie w praktyce. Dodatkowo zapewniamy im wgląd w techniczne możliwości przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Podczas wydarzeń dzielimy się podstawowymi aspektami technologii informatycznej (IT) i podkreślamy kluczowe kwestie, które są szczególnie ważne dla inspektorów ochrony danych.