Prawość i prewencja antykorupcyjna

Zarządzanie prawością i prewencja antykorupcyjną. Walka z korupcja i zachowaniem niepożądanym ma olbrzymie znaczenie dla każdego organu administracji. Jest to niezależne od tego czy popełnione zostało już przestępstwo, czy też odkryte zostało niewłaściwe zachowanie. Tylko aktywne działanie prewencyjne może zapobiec szkodom finansowym i ochronić przed utratą zaufania wśród obywateli i przedsiębiorstw.

Instytut Kształcenia Międzynarodowego CIVIC wraz z dbb akademie  - posiadające wieloletnie doświadczenie oferuje różne świadczenia w zakresie doradztwa i wsparcia oraz szkoleń  modułowych. Nasza oferta obejmuje całą paletę działań od jednodniowych seminariów (typu inhouse) aż do opracowania i wdrożenia koncepcji prewencji, w ramach których uwzględniamy i proponujemy rozwiązania antykorupcyjne w zakresie struktury organizacyjnej jednostki administracyjnej , rozwoju personalnego, procesów i  przepisów wewnętrznych.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje następujące programy:

  • Prewencja antykorupcyjna / sensybilizacja
  • Certyfikacja
  • Etyka i prawość
  • Opracowanie koncepcji prewencyjnych
  • Analiza ryzyka
  • Prawdziwe przykłady w obszarze oszustw podatkowych (VAT) i inne 

Definicja korupcji

W skrócie: rodzaje i skala korupcji

Seminariumt: Tworzenie atlas ryzyka: poprawnie zaprojektować kwerendę na ryzyko i analiza ryzyka

Podnoszenie świadomości jako kluczowy składnik w walce z nie zintegrowany zachowaniem i korupcją