Kompetencje międzynarodowe

Wraz z wzrostem migracji i coraz silniejszym umiędzynarodowieniem procesów coraz bardziej na znaczeniu zyskuje współpraca wykraczająca poza granice językowe, obejmująca różne obszary kulturowe. Jednocześnie redukcja ograniczeń, wzrost mobilności będących skutkiem łączenia się Europy otwierają coraz więcej możliwości współpracy i współdziałania z ludźmi z innych kultur i obszarów językowych. Znakiem dzisiejszych czasów są ruchy migracyjne mające charakter prywatny, zawodowy, krótko lub długotrwały. To co jest odlegle nagle staje się nie tylko bliskie ale już tutaj jest.

Przy powyższych założeniach konfrontowani jesteśmy z różnymi sposobami myślenia i strukturami, których pochodzenie nie jest nam znane i wiąże się z niedokładną lub niewłaściwą ich interpretacją. Choćby rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód i Południowy Wschód stawia nas przed całym szeregiem nowych wyzwań i możliwości.

Celem naszych szkoleń jest uczulenia na postrzeganie siebie i innych, umożliwienie zmiany perspektywy i nauczenie się wypracowywania rozwiązań prowadzących nas do dalszego rozwoju.

Skuteczna współpraca oparta jest na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i poznaniu mojego vis a vis. Kompetencje interkulturowe, komunikacja i kooperacja stanowią ważny element  dla wykładowców, roboczych grup niemieckich i międzynarodowych oraz pracowników administracji  publicznej i różnych kontekstów gospodarki.

Nasza oferta w obszarze kompetencji interkulturowych obejmuje:

 • Podstawy – kompetencje interkulturowe
 • Kompetencje interkulturowe  i wymiar sprawiedliwości
 • Kompetencje interkulturowe  i policja
 • Kompetencje interkulturowe  i zdrowie
 • Kompetencje interkulturowe i praca
 • Europa Wschodnia 1 - Rosja
 • Europa Wschodnia 2 – Imigranci z obszaru rosyjskojęzycznego
 • UE – Polska
 • UE – Czechy
 • UE – Austria
 • UE – Łotwa / Estonia / Litwa

Nasza oferta w obszarze komunikacji interkulturowej obejmuje następujące moduły:

 • Skuteczny dialog z klientem
 • Telefon jako instrument PR i wizerunkowy
 • „Bezgraniczne“ wsparcie telefoniczne
 • Koncepcje rozmów ukierunkowane na wybrane grupy
 • Efektywne kształtowanie prezentacji i udział w dyskusji