Rozwój przywództwa

Wymagania stawiane przed kadrą kierowniczą cały czas wzrastają. Przyczynia się do tego coraz większa kompleksowość zadań, stosowanie coraz bardziej przemyślnych technologii informatycznych lub otwartość na inne kultury i trwająca europeizacja administracji.

Ponadto zmiany demograficzne i wzrost konkurencji ze strony prywatnych i publicznych pracodawców sprawia że coraz trudniejsze jest pozyskanie dobrej kadry kierowniczej.

Zatem rozwój kadry kierowniczej stanowiącej wyjątkowy element zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej ma szczególne znaczenie.

W tym celu potrzebne jest posiadanie szeregu umiejętności i kompetencji, tzw. kompetencji kluczowych, w których zakresie Instytut Kształcenia Międzynarodowego CIVIC organizuje szkolenia:

  • Umiejętność otwierania się na wiedze i nowe obszary, interaktywnego wykorzystywania mediów i innych środków (np. języka, technologii), tzn.  wykorzystywania ich dla siebie oraz na potrzeby procesów i spraw zawodowych. Niezbędne w tym celu jest wypracowanie kompetencji samouczenia i własnej metodologii.
  • Umiejętność interakcji w wymieszanych społecznie i kulturowo grupach oraz zdolność właściwego sterowania procesami komunikacyjnymi i kooperacyjnymi.
  • Umiejętność samodzielnego działania w różnych sytuacjach zawodowych oraz brania odpowiedzialności za własne działania.
  • Umiejętność właściwej oceny oddziaływania europejskich procesów integracyjnych i wdrażania ich do praktyki administracyjnej. Włączamy w to również gotowość do nauki procesów interkulturowych oraz przyswajania języków obcych.
  • Umiejętność właściwego przyswajania aspektów modernizacji administracji, zmian oraz współtworzenia organizacji.
  • Umiejętność stosowania wiedzy o trwałych procesach i rozpoznawania problemów o zmieniających się procesach. Zaliczamy do tego m.in. myślenie przewidujące, wiedzę interdyscyplinarną, działanie autonomiczne oraz udział w społecznych procesach decyzyjnych.
  • Umiejętność współdziałania z ludźmi, wysłuchania innych, respektowania ich na równi ze sobą, realizacji własnych zadań jako części zadań zespołu. 

Protokół fotograficzny seminaru dla rozwója przywództwa o Europie znaduję się tutaj.

Wyzwania dla służby publicznej