Polityka antydyskryminacyjna

Celem Polityki antydyskryminacyjnej jest pogodzenie się z różnicami i zwalczanie dyskryminacji z tych różnic wynikającej. Stosowanie w praktyce tego rodzaju polityki wymaga jednak znajomości podstawowych kwestii prawnych i teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.

W Niemczech ramy prawne określa ogólne prawo równego traktowania. W sensie społecznym polityka antydyskryminacyjna wyraża się w uwzględnianiu i znajomości zagadnień Gender - oraz różnorodności Oba wymagają wyczulenia, dyskusji oraz wyćwiczenia strategii postępowania.

Nasza oferta w dziedzinie polityki antydyskryminacyjnej obejmuje:

  • Powszechne Prawo Równego Traktowania AGG
  • zasada równouprawnienia państw
  • zagadnienia Gender w kontekście prawnym