Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska to umożliwienie włączenia obywateli w procesy polityczno-społeczne. Szczególny nacisk kładziemy na aktywny udział naszych uczestników poprzez metody partycypacyjne. Również nasze materiały ukierunkowane są na aktywny udział uczestników szkoleń. 

W obszarze edukacji obywatelskiej szczególną wagę przywiązujemy do edukacji europejskiej. Ponadto wspólnie z naszymi partnerami urzeczywistniamy projekty np. w obszarze edukacji obywatelskiej oraz podejmujemy kwestie mniejszości i większości w różnych społeczeństwach.

Wielowymiarowy system Unii Europejskiej cały czas jest mało przejrzysty i daleki od obywatela. Nasze tableau tematyczne obejmuje tym samym podstawy teoretyczne, instytucjonalne i prawne warunki ramowe, podejmujemy zagadnienia konkretnych obszarów polityki i procesów decyzyjnych aż do omawiania perspektyw rozwoju dla danych obszarów.

W ramach naszych seminariów i naszej metodologii często zajmujemy się poniższymi tematami:

Podstawy Unii Europejskiej

Historia zjednoczenia Europy

Polityka Azylowa i Migracyjna

Rozszerzenie Unii

Europejska Polityka Sąsiedztwa

Instytucje UE

Polityka Klimatyczna i Energetyczna

Unia Gospodarcza i Walutowa

Przyszłość UE

Sięgnij po nasze gry i symulacje i liczne publikacje dotyczące europejskich aspektów politycznych.