Mediacja

W sytuacjach konfliktowych zaangażowane strony często nie są w stanie rozwiązać spór między sobą. Jednak nie każdy spór powinien kończyć się rozprawą sądową!

Mediacja-to wyraźnie zorganizowany, oparty na jasnych zasadach, sposób komunikatywny mediacji. Nasi specjalnie przeszkoleni mediatorzy pomagają stronom w wypracowaniu spójnego rozwiązania, które jest bardzo przydatne dla wszystkich uczestników.

Pośrednicy nie są ani doradców, ani decydentów. One są neutralne i всепартийными, a także są zobowiązane do przestrzegania poufności. Ich zadaniem jest ograniczyć i uporządkować proces mediacji. Konstruktywne prowadzenie negocjacji daje stronom możliwość zrozumieć swój konflikt i rozwiązać go samodzielnie, szczerze i wykonalna.