Polityka komunalna

Często długoterminowe trendy stawiają komunikację polityczną przed wieloma wyzwaniami, o których wiedza, dotycząca przyczyn i skutków tych trendów oraz nauka od innych znajdujących się w podobnej sytuacji społecznej i geograficznej przynosi korzystne efekty. Jednym z coraz powszechniejszych trendów są zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństw, spadek liczby urodzeń i rosnąca liczba migrantów. Innym trendem jest europeizacja, prowadząca do wykształcenia się nowych rodzajów więzi i partnerskiej współpracy między społecznościami, które kiedyś dzieliły granice. Pozwala to na nowe rodzaje aktywności w rozwijającej się Europie.

Dla społeczności otwierają się nowe szanse, transgranicznej współpracy w kontekście regionalnym, korzystania i czerpania z różnorodnych doświadczeń i tradycji. W nowej sytuacji demograficznej otworzą się nowe możliwości działania.

Nasza oferta skierowana do społeczności lokalnych obejmuje:

  • Polityka w "strefach granicznych"- wspieranie transgranicznej współpracy regionów europejskich
  • "Bardziej kolorowo, mniej, starzej"- kształtowanie przemian demograficznych