Definicja korupcji

Korupcja - to jest moralnie negatywne, często nastawione na korzyści osobiste zachowanie na szkodę osób lub ogółu społeczeństwa.

Charakterystycznym jest nadużycie publicznego lub podobnej gospodarczej funkcją, naruszających przepisy prawa lub inne normy postępowania.

Korupcja szkodzi reputacji usług publicznych i gospodarki. W zależności od dystrybucji i попустительства ona powoduje spadek uznanych wartości i cech moralnych norm społecznych.