Seminariumt: Tworzenie atlas ryzyka: poprawnie zaprojektować kwerendę na ryzyko i analiza ryzyka

Zapewnienie jednolitego i przejrzystego zarządzania jest odpowiedzialna ciągłe zadanie, do którego przywódcy i ich odpowiedzialni pracownicy powinni przygotować się w sposób szczególny.

Uczestnicy zapoznają się z podstawami badania zagrożeń i analizy ryzyka w praktyce administracji publicznej, a także z tworzeniem Atlanta ryzyka.

Przy tym szczególną uwagę poświęca się możliwości wprowadzenia środków w celu zapobiegania korupcji i wypracowania koncepcji profilaktyki w urzędzie.

Ponadto, w kontekście badania zagrożeń i analizy ryzyka omówiono systemy przekazywania informacji i obchodzenia się z wnioskodawcami.

Podstawy "samooceny ryzyka" w urzędzie, oczywiście, obejmują tworzenie kwerendy na ryzyko i analiza ryzyka.